KHRG မွ ေစာအိုမူးအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း

Pages

You are here

KHRG မွ ေစာအိုမူးအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း

Published date:
Wednesday, May 9, 2018

   

KHRG မွ ေစာအိုမူးအား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း

Photo: Karen Environmental and Social Action Network (KESAN)

လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူ၊ေဒသခံလူထု ေခါင္းေဆာင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္စည္းရႈံး လႈ႔႔ံေဆာ္ေရး တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္သူျဖစ္သည့္္ ေစာအိုမူး၏ အျဖစ္ဆိုးအတြက္ ကရင့္လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ (KHRG) မွ အလြန္ေၾကကြဲ၀မ္ နည္းရပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ မူေၾတာ္ (ဖါပြန္) ခရိုင္၊ လယ္မူပေလ ေဒသတြင္ဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမွ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရ ေသာရြာသားမ်ားအား လူသားခ်င္းဆိုင္ရာကူညီေထာက္ ပံ့ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား အားေဆာင္ရြက္ရန္အစည္းေဝးပြဲတ ရပ္ျပဳလုပ္က်င္းပျပီးေနာက္ ၎၏အိမ္သို႔ ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ေစာအိုမူးသည္ တပ္မေတာ္မွ ပစ္သတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ရ သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားစတင္ျဖစ္ ပြားခ်ိန္မတ္လ ၄ ရက္မွစ၍ ၂၄၀၀ေက်ာ္ေသာရြာသားမ်ားသည္ ၎တို႔အိုးအိမ္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ထြက္ေျပးရန္ဖိအားေပးခံခဲ့ရသည္။

မတ္လ ၄ ရက္၊ လယ္မူပေလာတြင္ ဗမာစစ္တပ္မွ စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ေစာအိုမူးႏွင့္ဇနီးသည္ ေနာ္ေဖာသႏွင့္ ၎တို႔၏ကေလးငယ္ ၇ ဦး တို႕သည္ အသက္ရွင္ခဲ့သည္။ ေတာထဲတြင္ပုန္းေနရန္ သူ၏ ဇနီးႏွင့္သားသမီး     ေနာက္သို႔လိုက္သြားႏိုင္ေသာ္လည္း ေစာအိုမူးသည္ ဗမာစစ္သားမ်ား၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဒုကၡခံ စားေနရေသာ ၎၏ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လယ္မူပေလာရွိ သူ၏အိမ္တြင္က်န္ရွိေနရန္ ေရႊးခ်ယ္  ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ေစာအိုမူး” ေသဆံုးသြားသျဖင့္ မုဆိုးမအျဖစ္က်န္ရွိခဲ့ေသာ ဇနီးသည္ သားသမီး ၇ ဦးကိုေထာက္ပ့ံရန္အသက္ေမြး၀မ္းေ  ၾကာင္း ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ လက္ရွိအင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ေစာအိုမူး၏ဇနီးမွ ကရင္လူ႔ အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG)ကို  ဤကဲ့သို႔ေျပာခဲ့သည္။ “အခုခ်ိန္မွာ ကြ်န္မဘ၀ဟာ ဘက္ေပါင္းစံုက ျပႆနာမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ကြ်န္မရဲ႕မိသားစုအသက္ရွင္ေနထိုင္ဖို႕အတြက္ အလုပ္ေတြလုပ္ေနရျပီး ကြ်န္မရဲ႕ကေလးခုနွစ္ယာက္ကို ၾကည့္ရွဳေစာင့္ေရွာက္ေန ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕လွဳပ္ရွားမွဳေတြေၾကာင့္ ကြ်န္မဟာ လက္ရွိမွာေတာထဲကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေနရတဲ့အတြက္ အစားအစာႏွင့္ က်န္းမာေရးျပႆနာအမ်ားၾကီးၾကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္။”  

ဗမာစစ္သားမ်ားသည္ ထိုဧရိယာသို႔ခ်ဥ္းကပ္လာသူမွန္သမ်ွ ပစ္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေစာအိုမူး၏မိသားစု သည္ ၎၏ခႏၶာကိုယ္ကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစာအိုမူး၏မိသားစုသည္ ရိုးရာထံုးတမ္းအစဥ္အလာစ်ာပနကိုက်င္း ပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ ေစာအိုမူး၏အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူက ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔(KHRG) ကို ယခုကဲ့ သို႔ေျပာခဲ့ပါသည္။

“ဗမာ (တပ္မေတာ္) က ဖြက္ထားတဲ့အတြက္ ကြ်န္မခင္ပြန္းရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ကိုမျမင္ရလို႔ အရမ္းစိတ္ ပ်က္ေနပါတယ္။ ကြ်န္မတို႕ကရင့္ရိုးရာ နတ္စားယံုၾကည္မွဳအရ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြအတိုင္း သူ႔ရဲ႕စ်ာပနကို က်င္းပခ်င္ပါ တယ္။”

ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ ကရင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္တို႕အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ သူ႔လူမ်ိဳး၏ဘိုးေဘးတို႔ေျမမ်ားကို ကာကြယ္ေပးခ်င္သည့္ ေစာအိုမူး၏ကတိသစၥာျပဳလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမူ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ် ေမ့ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ၎ႏွင့္အတူတကြ ရပ္တည္ခဲ့ၾကသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအားလံုး၏အခြင့္အေရးအတြက္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကဦးမည့္သူမ်ားအားလံုး ၏စိတ္ႏွလံုးသားထဲတြင္ ေစာအိုမူး မည္ကဲ့သို႔ကာကြယ္မႈေပးခဲ့သည္ဆိုသည့္ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြသည္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ (KHRG) မွ မူေၾတာ္ (ဖာပြန္)ခရိုင္အတြင္း ရြာသားမ်ား၏ အသံကိုထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျဖင့္ ေစာအိုမူးထားရွိခဲ့ေသာအေမြကို ဂုဏ္ျပဳရန္ရည္ရြယ္ထားျပီး၊ ျမန္မာအစိုးရမွ မူေၾတာ္(ဖာပြန္)ခရိုင္အတြင္းျဖစ္ပြား ေနေသာထိုးစစ္ ဆင္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ေစေရး၊ လက္ငင္းအေရးယူျခင္းျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ား၊ IDPs မ်ားကို ၎တို႔ေနရပ္ေဒသမ်ားသို႔ လံုျခံဳစြာျပန္ႏိုင္ေရးကိုအာမခံရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔မွ ျမန္မာအစိုးရအား ဗမာ စစ္တပ္ကို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ပါေသာ စစ္စည္းမ်ဥ္းစဥ္းကမ္းမ်ားအရဗမာတပ္မေတာ္ မွ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္ ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ျပီး ေစာအိုမူးေသဆံုးျခင္းအတြက္ က်ဴးလြန္သူမွလည္း တာဝန္ယူမႈတာ၀န္ခံမႈရွိရန္ ႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ တရားမွ်တမွဳရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Footnotes